ประเทศไทย

การออกแบบที่ปราศจากชิ้นส่วนเคลื่อนไหว
เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และลดการบำรุงรักษา

ความทนทานสูง

วิธีการสแกนเลเซอร์

ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

ระบบเลนส์รุ่นใหม่ที่ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวกำจัดปัญหาด้านความทนทาน ซึ่งเป็นข้อเสียของวิธีการสแกนด้วยเลเซอร์

ใช้หลอดไฟ LED ที่ทนทาน

ไฟ LED แบบ GaN (Gallium Nitride) ถูกใช้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพื่อให้ความน่าเชื่อถือสูงโดยไม่มีผลกระทบจากความเสื่อมของแหล่งกำเนิดแสงเนื่องจากคลื่นไฟฟ้า

เคล็ดลับในการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวจะต้องแยกชิ้นส่วนออกทั้งหมด
และปรับค่าใหม่ในการซ่อมบำรุง หากส่วนประกอบเลเซอร์
เสื่อมสภาพเนื่องจากสัญญาณไฟฟ้ารบกวนจะต้องทำการ
ถอดแยกชิ้นส่วนและประกอบใหม่

  ระบบเลนส์รุ่นใหม่
LS-7000 ซีรี่ส์
วิธีการสแกนเลเซอร์
ทั่วไป
ความทนทานของมอเตอร์ ไม่มีความเห็น แย่
ความทนทานของแหล่งกำเนิดแสง ดีเยี่ยม พอใช้/ปานกลาง
การซ่อมบำรุง ดี แย่

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site