ประเทศไทย

LED สีเขียวจะช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

กล้องตรวจสอบในตัวแบบ CMOS จะช่วยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไมโครมิเตอร์แบบ CCD ความแม่นยำสูง LS-7000 ซีรี่ส์

ความเร็วและความแม่นยำสูง [ เพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปเป็นสองเท่า ]

2400 ตัวอย่าง/วินาที, อัตราการทำซ้ำ 0.002 Mil (±0.06 μm)

การวัดด้วยการฉายแสงแบบต่อเนื่องโดยใช้ HL-CCD ช่วยในการสุ่มตัวอย่างด้วยความเร็วสูง ทำให้ความเร็วและความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า ซึ่งจะแตกต่างจากวิธีการสแกนเลเซอร์ตรงที่จะไม่มีช่องว่างในการตรวจจับ ทำให้ประยุกต์ใช้งานได้กว้างกว่าปกติโดยเฉพาะกับงานที่ต้องการความเที่ยงตรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดมากขึ้นหรื
อความเร็วของสายการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากเวลาการผลิตที่สั้นลง

การวัดด้วยการฉายแสงแบบต่อเนื่องโดยใช้ CCD

การวัดด้วยการฉายแสงแบบต่อเนื่องโดยใช้ CCD

การวัดใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้ภายในเวลาการฉายแสง ตรวจจับได้อย่างแม่นยำแม้กับการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีทันใด

การวัดด้วยวิธีการสแกนเลเซอร์

การวัดด้วยวิธีการสแกนเลเซอร์

ไม่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดระหว่างเส้นทางการผ่านของการสแกนเลเซอร์ได้

ความทนทานสูง [ ประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบในระดับเดียวกัน ]

CCD ที่ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวและ LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสแกนเลเซอร์แบบเดิมได้ถูกนำมาพิจารณาใหม่อย่างละเอียด ยังผลให้ได้อุปกรณ์แบบใหม่ที่ผนวกรวม LED สีเขียวเข้ากับ HL-CCD วิธีการนี้แก้ปัญหาเรื่องความทนทานของมอเตอร์ ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุดของวิธีการสแกนเลเซอร์ นอกจากนี้ LED ที่มีอายุการใช้งานยาวนานช่วยให้มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นตราบนานเท่านาน

HL-CCD

HL-CCD

LED สีเขียว

LED สีเขียว

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site