เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์

LS-3000 ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หากต้องการติดต่อเรา::

LS-3000 ซีรี่ส์ - เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์

อุปกรณ์วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสว่านแบบสแกนด้วยเลเซอร์ที่สามารถวัดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่

คุณลักษณะ

  • การวัด 2 จุดพร้อมกัน
  • แสดงผลได้ 2 รูปแบบในเวลาเดียวกัน
  • โหมด Segment 4 โหมด

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า