1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. ออปติคัลไมโครมิเตอร์ / เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์

ออปติคัลไมโครมิเตอร์ / เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์

เลือกการประยุกต์ใช้งานของคุณ

ซีรี่ส์ที่ยกเลิกการผลิต:

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว)

เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe