เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับชนิด 2 หัว (Thrubeam)IB ซีรี่ส์

IB-1050

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

IB-1050

ชนิด

ที่ยึดราง DIN

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ชุดอุปกรณ์ต่อขยาย

หัวเซนเซอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้

ใช่

จอแสดงผล

ความละเอียดในการแสดงผล

0.01 %, 0.1 %, 1 % (สามารถสลับไปมาได้)

ช่วงการแสดงผล

–99.999 ถึง 99.999, –99.99 ถึง 99.99, –99.9 ถึง 99.9, –99 ถึง 99 (สามารถสลับไปมาได้)

วิธีการแสดงผล แบบดิจิตอล

จอแสดงผลคู่ 7 segment, ระดับบน: สีแดง 5 หลัก, ระดับล่าง: สีเขียว 5 หลัก

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแสดงสถานะการวิเคราะห์: 2 สี (สีเขียว/สีแดง) LED (HI, GO, LO), ไฟแสดงสถานะช่อง: LED สีเขียว x 4,
ไฟแสดงการแจ้งเตือนการยิงเลเซอร์: LED สีเขียว, อื่นๆ: LED สีเขียว x 8, LED สีแดง x 3

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

ไม่ใช่

เอาต์พุตกระแสไฟแบบอะนาล็อก

อินพุตควบคุม

อินพุทสวิตช์ของช่อง, อินพุทเลื่อนศูนย์

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า*1

อินพุต ควบคุม

อินพุตการปรับค่าให้เป็นศูนย์

อินพุตหยุด การยิงเลเซอร์

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตการปรับค่า

เอาต์พุตควบคุม

เอาท์พุทการตัดสิน (เอาท์พุทตรวจสอบ)

Open collector (สับเปลี่ยนระหว่าง NPN/PNP ได้, สับเปลี่ยนระหว่าง N.O./N.C. ได้)*2

แหล่งจ่ายไฟ

การสิ้นเปลือง กำลังไฟ

1,950 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V, 65 mA สูงสุด)*3

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

จ่ายมาจากชุดอุปกรณ์หลัก

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

ตัวโครง/แผงด้านหน้า: โพลีคาร์บอเนต, ด้านบนปุ่มกด: โพลีอะเซทัล, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 140 กรัม

*1 สายอินพุตภายนอก 4 เส้น จะถูกกำหนดให้อินพุตค่าที่คุณต้องการ
อัตราอินพุตที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 2 V หรือน้อยกว่า กระแสไฟขณะ OFF 0.05 mA หรือน้อยกว่า
อัตราแรงดันไฟฟ้าอินพุต: สูงสุด อัตราอินพุตสูงสุด 30 V หรือน้อยกว่า, แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 7.5 V หรือมากกว่า, กระแสไฟขณะ OFF 0.05 mA หรือน้อยกว่า
*2 เอาต์พุตแบบ NPN Open Collector: สูงสุด 50 mA/ช่อง (20 mA/ช่อง เมื่อต่อยูนิตขยาย), 30 V หรือน้อยกว่า, แรงดันตกค้าง 1 V หรือน้อยกว่า
เอาต์พุตแบบ PNP Open Collector: สูงสุด 50 mA/ช่อง (20 mA/ช่อง เมื่อต่อยูนิตขยาย), 30 V หรือน้อยกว่า, แรงดันตกค้าง 2 V หรือน้อยกว่า
*3 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อมีการติดตั้งยูนิตเสริม เท่ากับจำนวนรวมอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของแต่ละแอมพลิฟายเออร์ยูนิต
ตัวอย่างเช่น: เมื่อมีการใช้งานหนึ่งยูนิตหลัก (IB-1000) พร้อมกับสองยูนิตเสริม (IB-1050) (1,950 mW x 1) + (1,950 mW x 2) = 5,850 mW

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า