เลเซอร์เซนเซอร์ตรวจจับชนิด 2 หัว (Thrubeam)IB ซีรี่ส์

IB-01

หัวเซนเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

IB-01

แหล่งกำเนิดแสง

ความยาวคลื่น

660 nm (เลเซอร์เซมิคอนดัคเตอร์ชนิดแสงช่วงที่มองเห็น)

คลาสของเลเซอร์

Class 1 Laser Product (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10*1)

ระยะการติดตั้ง

0 ถึง 2,000 มม.

ช่วงการวัด

ø1 มม. (ระยะการติดตั้ง 0 ถึง 300 มม.)
ø1 ถึง 2.5 มม. (ระยะการติดตั้ง 300 ถึง 2,000 มม.)

รอบสุ่มตัวอย่าง

12,500 ครั้ง/วินาที (80 µs)

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่สามารถตรวจจับได้

ø8 µm (ระยะการติดตั้ง 0 ถึง 300 มม.)*2
ø8 ถึง 50 µm (ระยะการติดตั้ง 300 ถึง 2,000 มม.)*2

อัตราการทำซ้ำ

5 µm (ระยะ 0 ถึง 300 มม.)*3

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

±0.2 % ของ F.S./°C*4

ไฟแสดงการทำงาน

ไฟแจ้งเตือนการปล่อยเลเซอร์: ไฟ LED สีเขียว

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: 5,000 ลักซ์, แสงอาทิตย์: 10,000 ลักซ์

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1,5 มม., 2 ชั่วโมง สำหรับแต่ละแนวแกน X, Y และ Z

วัสดุ

วัสดุหุ้ม

PBT

ฝาครอบเลนส์

กระจก

สายเคเบิล

PVC (2 m)

น้ำหนัก

ประมาณ 140 กรัม

*1 การจำแนกประเภทของ FDA (CDRH) ยึดตาม IEC60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No.50
*2 ค่าที่ได้จากการวัดชิ้นงาน (วัตถุกระจายแสงสีขาว) บริเวณตรงกลางของตำแหน่งตัวส่งและตัวรับ และที่จุดกึ่งกลางของช่วงการวัด
*3 เมื่อระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับอยู่ที่ 300 มม. และแสงถูกบดบังครึ่งหนึ่งที่ตำแหน่ง 150 มม. จากตัวรับ ความกว้างของการหักเห (±2σ) เมื่อทำการสุ่มตัวอย่างเป็นเวลา 30 วินาที
โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอยู่ที่ 64 ครั้ง
*4 เมื่อระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับอยู่ที่ 100 มม. และได้รับแสงอย่างเต็มที่

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า