เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D

LJ ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หากต้องการติดต่อเรา::

LJ ซีรี่ส์ - เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D

วิธีการสแกนเลเซอร์ความเร็วสูงมีช่วงการวัดกว้างแบบ 2D และได้ 4 จุดพร้อมกัน

คุณลักษณะ

  • วิธีใหม่ของการสแกนเลเซอร์ความเร็วสูง
  • การวัดบริเวณกว้างแบบ 2D
  • ไม่จำเป็นต้องจัดตำแหน่งชิ้นงาน

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า