การวัดความละเอียดสูงในสายการผลิต 3200 จุด/โปรไฟล์ ใหม่ เลเซอร์โปรไฟล์ 2D LJ-X8000 ซีรี่ส์

หลักการวัด

เซนเซอร์จะยิงเลเซอร์ออกมาเพื่อส่องแสงไปที่พื้นผิวของชิ้นงาน
CMOS จะจับภาพจากแสงที่สะท้อนกลับมาเพื่อสร้างโปรไฟล์ของพื้นผิวเพื่อนำมาใช้สำหรับการวัดและการตรวจสอบ

เซนเซอร์รุ่นต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการในการใช้งาน

LJ-X8020 แกน X (ความกว้าง) 8มม.
LJ-X8060 แกน X (ความกว้าง) 16มม.
LJ-X8080 แกน X (ความกว้าง) 39มม.
LJ-X8200 แกน X (ความกว้าง) 80มม.
LJ-X8400 แกน X (ความกว้าง) 320มม.
LJ-X8900 แกน X (ความกว้าง) 720มม.

จุดข้อมูลที่มีมากถึง 3200 จุด/โปรไฟล์
จะช่วยให้กาตรวจสอบในสายการผลิตมีความแม่นยำ

โซลูชันของการวัดและการตรวจสอบแบบ 2D

  • การตรวจจับรอยยับบนฟิล์ม

  • ความสูง ความกว้าง และปริมาตรของสารผนึก

  • การวัดผิวส่วนโค้งบริเวณขอบชิ้นงาน

วิวัฒนาการของการตรวจสอบในสายการผลิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก