โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษLJ-V7000 ซีรี่ส์

LJ-V7060K

ยูนิตหัวเซนเซอร์

เซนเซอร์วัดค่า