1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เลเซอร์โปรไฟล์
  5. โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ

โพรฟิโลมิเตอร์ในสายการผลิตความเร็วสูงพิเศษ

LJ-V7000 ซีรี่ส์

  • เอาต์พุตข้อมูลความเร็วสูง

เอาต์พุตข้อมูลความเร็วสูง

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระดับไฮเอนด์

[ไลบรารีการสื่อสารที่เปิดโดยทั่วไป]
เอาต์พุตข้อมูลโปรไฟล์อย่างต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 64 kHz

จิกะบิตอีเธอร์เน็ต (Gigabit Ethernet)

ข้อมูลโปรไฟล์

ปัจจุบัน LJ-V7000 ซีรี่ส์มี TOE (เอ็นจินออฟโหลด TCP/IP) สำหรับการประมวลผลการสื่อสารความเร็วสูงโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ได้ปริมาณงานมากโดยไม่มีผลกระทบกับโหลด CPU ด้วยเหตุนี้คุณจึงสามารถเอาต์พุตข้อมูลโปรไฟล์ได้ 64,000 ยูนิตที่ความเร็วสูงสุด 1 วินาที นอกจากทำการวัดในโหมดการวัดมาตรฐานแล้ว LJ-V7000 ซีรี่ส์ยังใช้เป็นหัวเข็มและจะมีประสิทธิภาพในกรณีที่คุณต้องการวัดโดยใช้อัลกอริธึมดั้งเดิมของคุณเอง นอกจากนี้ ไลบรารีการสื่อสารยังเป็นมาตรฐานทั่วไปอีกด้วย

ความแตกต่างจากกล้องตรวจวัดแบบ 3D

กล้องตรวจวัดแบบ 3D

กล้องตรวจวัดแบบ 3D

LJ-V ซีรี่ส์

LJ-V ซีรี่ส์

กล้องแบบ 3D/LJ-V

[1] การติดตั้งง่าย

เมื่อใช้กล้อง 3D แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์และตัวรับ (กล้อง) จะเป็นอิสระจากกัน ซึ่งทำให้การติดตั้งและการปรับค่าขณะทำงานต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก ด้วย LJ-V แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์และตัวรับจะรวมอยู่ในตัวเครื่องเดียว ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับค่าขณะทำงาน นอกจากนี้ ยังไม่ก่อให้เกิดความเบี้ยวจากการใช้งานอีกด้วย

[2] ไม่จำเป็นต้องทำการปรับตั้งเชิงเส้น

เมื่อใช้กล้อง 3D ความสูงของแต่ละพิกเซลและความ
กว้างข้อมูลจะแตกต่างกัน เนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์และ
ตัวรับ ทำให้ไม่สามารถใช้งานในสถานะนี้ คุณจำเป็น
ต้องทำการปรับค่าการปรับให้เป็นเส้นตรงในแต่ละครั้ง
ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น LJ-V ซีรี่ส์จะเอาต์พุต
ข้อมูลจริงจากคอนโทรลเลอร์ที่ได้รับการประมวลผล
ด้วยการปรับค่าการปรับให้เป็นเส้นตรง ดังนั้นคุณจึง
ไม่จำเป็นต้องทำงานปรับค่า

[3] อุปกรณ์การวัดที่สามารถยืนยันค่าความแม่นยำในการทำงาน

LJ-V ซีรี่ส์ไม่ใช่ “กล้อง” แต่เป็น “อุปกรณ์การวัด” ที่
ช่วยให้เกิดความแม่นยำ ซึ่งดำเนินการปรับแต่งด้วย
เครื่องจักรมาตรฐาน โดยขึ้นอยู่กับมาตรฐานสากล
คุณสามารถทำการวัดและการตรวจสอบได้อย่างน่า
เชื่อถือและปลอดภัย

เอําต์พุตข้อมูลที่รองรับวิ ̧ีกํารใช้งํานที่หลํากหลําย

  • เอาต์พุตข้อมูลความเร็วสูง

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์วัดค่า