1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เลเซอร์โปรไฟล์
  5. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D ความแม่นยำสูง
  6. คุณลักษณะ

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ 2D ความแม่นยำสูง

LJ-G5000 ซีรี่ส์

  • ฟังก์ชันการปรับค่า

ฟังก์ชันการปรับค่า

แนวความคิดในการออกแบบคือ "เรื่องง่ายๆ สำหรับทุกคน" เมนูตั้งค่าที่ใช้งานง่ายเป็นรายแรกในเครื่องระดับเดียวกัน พร้อมด้วยฟังก์ชันการปรับค่าสำหรับการประยุกต์ใช้งานแบบต่างๆ

ฟังก์ชันปรับตำแหน่งภาพ

หลังจากปรับตำแหน่งภาพแล้ว LJ-G ซีรี่ส์สามารถวัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำแม้ชิ้นงานจะจัดวางไม่เป็นระเบียบก็ตาม

ฟังก์ชันเปลี่ยนตำแหน่งชิ้นงาน

ฟังก์ชันเปลี่ยนตำแหน่งชิ้นงาน

ช่วงการวัด: ก่อน

ชิ้นงานไม่อยู่ภายในช่วงการวัด ทำให้ไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำ

ช่วงการวัด: หลัง

ช่วงการวัดเลื่อนตามการเปลี่ยนตำแหน่งชิ้นงาน จึงวัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ

ฟังก์ชันปรับความเอียง

ลดเวลาที่ใช้ในการปรับการติดตั้งหัวเซนเซอร์และลดความผิดพลาดในการวัด

ฟังก์ชันปรับความเอียง

หัวเซนเซอร์เอียงทำมุมกับชิ้นงาน

ช่วงการวัด: ก่อน

หัวเซนเซอร์เอียงทำให้วัดชิ้นงานได้ไม่ถูกต้อง

ช่วงการวัด: หลัง

ฟังก์ชันปรับความเอียงจะปรับมุมของหัวเซนเซอร์เพื่อให้วัดได้อย่างแม่นยำ

ฟังก์ชันผสานขอบนอก

เมื่อเชื่อมต่อหัวเซนเซอร์ 2 หัวกับคอนโทรลเลอร์แบบขนาน ขอบนอกของชิ้นงานจะผสานกันเป็นขอบเดียว จึงช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการปรับหัวเซนเซอร์ทั้ง 2 หัวลง และขจัดข้อผิดพลาดในการวัด

ฟังก์ชันผสานขอบนอก

การเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งของหัวเซนเซอร์ 2 หัว

ช่วงการวัด: ก่อน

ขอบนอกของหัวเซนเซอร์ทั้งคู่แยกกัน

ช่วงการวัด: หลัง

ฟังก์ชันผสานขอบนอกจะผสานขอบนอกจากหัวเซนเซอร์ทั้ง 2 หัวให้กลายเป็นขอบนอกเดียว เพื่อให้วัดได้อย่างแม่นยำ

  • ฟังก์ชันการปรับค่า

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์วัดค่า