คอนโฟคอลเลเซอร์สแกนนิ่งดิสเพลสเมนต์มิเตอร์

LT-9000 ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ชนิดสแกนพื้นผิว การสแกนตามแกน Z เพื่อความแม่นยำและความละเอียด การสแกนตามแกน X เพื่อความเสถียร ชิ้นงานโปร่งใสจึงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

  • วิธีการสแกนพื้นผิวที่มีความแม่นยำสูง
  • ความละเอียดดีเยี่ยมขนาด 0.01 Mil (0.3 µm)
  • ฟังก์ชันการตั้งค่าที่ใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดาย
  • โหมดการวัดหลายโหมดสำหรับประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย
  • การสแกน 2 ทิศทางเพื่อความละเอียดและความเสถียรที่ดีเยี่ยม

  • หลักการของคอนโฟคอลส่งผลให้มีความแม่นยำมากกว่ารุ่นทั่วไปถึง 10 เท่า

  • การสแกนตามแกน X ที่กว้างทำให้การวัดมีความเสถียรสูงเป็นพิเศษ

  • ตั้งค่าเซนเซอร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยการใช้รีโมทคอนโทรลพิเศษ

  • ลำแสงขนาดเล็กช่วยให้สามารถวัดชิ้นงานขนาดเล็กได้

  • สามารถวัดความหนาของฟิล์มและสภาพพื้นผิวของชิ้นงานโปร่งใสได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้วิธีคอนโฟคอลสแกน

  • ฟังก์ชันการรวมความเข้มแสงและวิธีคอนโฟคอลสแกนช่วยให้การวัดมีความเสถียรสูง

  • การวัดมุมสามารถทำได้ด้วยการเพิ่มครั้งละ 0.01 องศา

ห้องสมุดการวัด

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า