เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูงLK-G3000 ซีรี่ส์

OP-51657

สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-51657

ชนิด

สายเคเบิล I/O แบบขนาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

LK-G3000, LK-G5000, LJ-G5000, CV-3000, CV-5000, XG-7000, XG-8000, CV-X100, TM-3000

ความยาว

3 ม.

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า