เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูงLK-G3000 ซีรี่ส์

LK-GD500

จอแสดงผล

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LK-GD500

ชนิด

รุ่นจอแสดงผลแยกส่วน*1

จอแสดงผล

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.01 µm

ช่วงการแสดงผล

±9999.99 มม. ถึง ±9999.99 µm (เลือกได้จาก 6 ระดับ)

รอบการแสดงผล

10 ครั้ง/วินาที

น้ำหนัก

ประมาณ 60 กรัม (รวมสายเคเบิลด้วย)

*1 LK-G3001 (P) สามารถทำงานอย่างอิสระ หน้าจอค่าที่วัดได้และการปรับแก้การตั้งค่าสามารถดำเนินการได้จากแผงหน้าจอ (LK-GD500) หรือผ่านทางซอฟต์แวร์สนับสนุนการตั้งค่า (LK-H1W)

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า