เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูงLK-G3000 ซีรี่ส์

LK-GC10

สายเคเบิลคอนโทรลเลอร์-ส่วนหัว 10 ม.

รายการ

  • 3D CAD
  • 2D CAD

    เซนเซอร์วัดค่า