เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์แบบ CCD ความเร็วสูง ความแม่นยำสูงLK-G3000 ซีรี่ส์

LK-G500

หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด

รายการ

  • 3D CAD
  • 2D CAD

    เซนเซอร์วัดค่า