เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ความแม่นยำสูงพิเศษ

LC ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

LC ซีรี่ส์ - เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ความแม่นยำสูงพิเศษ

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์มิเตอร์ความแม่นยำสูงมีความละเอียดขนาด 0.01 ไมครอนและการสุ่มตัวอย่าง 50 kHz

คุณลักษณะ

  • ความละเอียด: 0.01 μm
  • ลิเนียริตี้ (Linearity): ±0.05% ของ F.S.
  • ลำแสงมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 μm

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า