เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

LB ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

LB ซีรี่ส์ - เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

ตัวส่งและตัวรับของ LB-1000 ซีรี่ส์ใช้เลนส์กระจกแบบ Aspherical เพื่อลดความเบี่ยงเบนของแสง

คุณลักษณะ

  • เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ที่สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดาย

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า