คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์CL-3000 ซีรี่ส์

OP-88282

สายเคเบิลจอแสดงผล (10 ม.)

รายการ

  • 3D CAD
  • 2D CAD

    เซนเซอร์วัดค่า