คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์CL-3000 ซีรี่ส์

CL-H100

ยูนิตขยาย

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

CL-H100

ชนิด

ยูนิตขยาย

จำนวนการเชื่อมต่อออปติคัลยูนิต

รองรับยูนิตขยายรุ่น CL-H200 ได้ 2 ยูนิต

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการใช้งาน

0 ถึง 50 °C

ความชื้นแวดล้อมสำหรับการใช้งาน

20 % RH ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า