คอนโฟคอลดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์CL-3000 ซีรี่ส์

CL-D500

จอแสดงผล

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

CL-D500

ชนิด

จอแสดงผล

รอบการแสดงผล

ประมาณ 10 ครั้ง/วินาที

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.001 µm

ช่วงการแสดงผล

±999.999 µm ถึง ±9999.99 มม.

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการใช้งาน

0 ถึง 50 °C

ความชื้นแวดล้อมสำหรับการใช้งาน

20 % RH ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 100 กรัม

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า