ดิจิตอลอินดักทีฟ ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์EX-V ซีรี่ส์

EX-V10P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

EX-V10P

ชนิด

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

รูปร่าง

ø22 x 35 มม. ทรงกระบอก, เกลียว

ช่วงการวัด

0 ถึง 10 มม.

ระบบการแปลง A/D

-

ช่วงการแสดงผล

-19999 ถึง +19999

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.3% ของ F.S.

ความละเอียด (จำนวนการวัด
ที่ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย: 64)

2µm

อัตราการสุ่มตัวอย่าง

สูงสุด 40,000 ตัวอย่าง/วินาที *1

ความเร็วในการแสดงผล

20 ครั้ง/วินาที

กำลังไฟของแผงจอแสดงผล

หลอดไฟ LED แบบ 7 เซ็กเมนต์ 2 สี (สีแดง)

สัญญาณเตือนการเกินย่าน

±FFFF ปรากฏขึ้น

อินพุตควบคุม

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

ใส่แรงดัน 10 ถึง 30 V

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ

เอาท์พุทการตัดสิน: อินพุทยับยั้ง

อินพุทซิงโครไนซ์/การตั้งค่าภายนอก

เอาต์พุตควบคุม

PNP: แรงดันไฟฟ้าที่ใช้; 10 ถึง 30 V

เอาต์พุตควบคุม

วิธีการตั้งค่า

บน/ล่าง การตั้งค่า 2 ระดับ x 4 รูปแบบ (เลือกได้)

สัญญาณ

PNP open-collector (HIGH, GO และ LOW): สูงสุด 100 mA (สูงสุด 30 V)

เวลาตอบสนอง

0.075 ms (ที่ระดับความเร็วสูงสุด)

เวลา Off-Delay

60 ms (สามารถเลือก ON/OFF ได้)

เอาท์พุทควบคุม

สโตรบเอาต์พุต

PNP: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V (N.O.)

เอาต์พุตควบคุม

เอาต์พุตแจ้งเตือน

PNP: สูงสุด 100 mA (สูงสุด 30 V), แรงดันไฟฟ้าตกค้าง: สูงสุด 1 V (N.C.)

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตแบบอะนาล็อก

แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

±5V

ความต้านทาน

100 Ω

เวลาตอบสนอง

0.075 ms (ที่ระดับความเร็วสูงสุด)

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ

0.07% ของ F.S./°C *2

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

240 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

น้ำหนัก

ประมาณ 235 กรัม

*1 เมื่อใช้ฟังก์ชันการกรองสัญญาณดิจิตอล อัตราการสุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 20000 ตัวอย่าง/วินาที
*2 เมื่อระยะห่างระหว่างหัวเซนเซอร์และชิ้นงานเท่ากับ 50% ของระยะการวัด

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า