อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์

EX-200 ซีรี่ส์

[ผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต]

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

EX-200 ซีรี่ส์ - อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์

EX-200 ซีรี่ส์มีความถี่ตอบสนองถึง 18 kHz (เมื่อใช้กับ EX-305) จึงสามารถใช้วัดชิ้นงานที่มีการสั่นสะเทือนสูงได้เป็นอย่างดี

คุณลักษณะ

  • ลิเนียริตี้ (Linearity) ±1% ของ F.S.
  • ความเร็วการตอบสนองสูงถึง 18 kHz
  • ความละเอียด 0.04% ของ F.S.

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า