เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งความแม่นยำสูง

EG ซีรี่ส์

EG ซีรี่ส์ - เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งความแม่นยำสูง

เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งสามารถตรวจจับความเบี้ยวของตำแหน่งได้ด้วยความแม่นยำสูง

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก EG ซีรี่ส์ เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งความแม่นยำสูง แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • การตรวจจับที่มีเสถียรภาพโดยไม่ต้องสัมผัสในช่วงอุณหภูมิต่างๆ
  • ตรวจจับความคลาดเคลื่อนสูง/ต่ำโดยใช้คอนโทรลเลอร์เครื่องเดียว
  • มีหัวเซนเซอร์หลากหลายชนิด

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า