อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์

AS ซีรี่ส์

AS ซีรี่ส์ - อินดักทีฟเกจจิ้งเซนเซอร์

ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์กระแสหมุมวนที่ทนความร้อนได้สูงถึง 200℃

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • ผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ที่ทนความร้อนได้ 200°C
  • พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการปรับค่า Span
  • พร้อมด้วยฟังก์ชั่นการปรับค่าเป็นศูนย์

ห้องสมุดการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์วัดค่า