ประเทศไทย

เลเซอร์เซ็นเซอร์อเนกประสงค์สามารถตรวจจับสิ่งใดได้บ้าง

รถยนต์

การวัดความเรียบของเครื่องยนต์

การวัดความเรียบของเครื่องยนต์

การตรวจสอบความผิดปกติของคานประตู

การตรวจสอบความผิดปกติของคานประตู

การตรวจสอบการประกอบดิสก์

การตรวจสอบการประกอบดิสก์

การวัดความไม่ได้ระนาบของเพลาลูกเบี้ยว

การวัดความไม่ได้ระนาบของเพลาลูกเบี้ยว

การตรวจสอบมุมกระจกข้าง

การตรวจสอบมุมกระจกข้าง

การวัดความเรียบของอ่างน้ำมันเครื่อง

การวัดความเรียบของอ่างน้ำมันเครื่อง

โลหะ

การตรวจสอบการประกอบตลับลูกปืน

การตรวจสอบการประกอบตลับลูกปืน

การจัดการช่องว่างของลูกกลิ้งรีด

การจัดการช่องว่างของลูกกลิ้งรีด

การวัดขนาดระหว่างผลิตโดยใช้เครื่องจักร

การวัดขนาดระหว่างผลิตโดยใช้เครื่องจักร

อุปกรณ์

การจัดการช่วงชักเครื่องมือของเครื่องจักร

การจัดการช่วงชักเครื่องมือของเครื่องจักร

การตรวจสอบ Press-Fitting อุปกรณ์ที่ประกอบ

การตรวจสอบ Press-Fitting อุปกรณ์ที่ประกอบ

การยืนยันการจับยึดผลิตภัณฑ์

การยืนยันการจับยึดผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสอบความเรียบของแบตเตอรี่

การตรวจสอบความเรียบของแบตเตอรี่

การตรวจสอบความเรียบของแชสซีสมาร์ทโฟน

การตรวจสอบความเรียบของแชสซีสมาร์ทโฟน

การตรวจสอบการประกอบแผงวงจร

การตรวจสอบการประกอบแผงวงจร

การตรวจสอบการประกอบเฟรมฮาร์ดดิสก์

การตรวจสอบการประกอบเฟรมฮาร์ดดิสก์

การตรวจสอบความขนานของ แคลมป์ฮาร์ดดิสก์

การตรวจสอบความขนานของ
แคลมป์ฮาร์ดดิสก์

การตรวจสอบความโก่งงอของเฟรมฮาร์ดดิสก์

การตรวจสอบความโก่งงอของเฟรมฮาร์ดดิสก์

เซมิคอนดักเตอร์/ผลึกเหลว

การควบคุมความสูงของตัวขัดเงา

การควบคุมความสูงของตัวขัดเงา

การตรวจสอบความเรียบของจอแสดงผลผลึกเหลว

การตรวจสอบความเรียบของจอแสดงผลผลึกเหลว

การวัดความหนาของเวเฟอร์

การวัดความหนาของเวเฟอร์

อาหาร/การพิมพ์

การตรวจจับสติ๊กเกอร์ป้ายสองชั้น

การตรวจจับสติ๊กเกอร์ป้ายสองชั้น

การตรวจสอบการดูดของชิ้นงาน

การตรวจสอบการดูดของชิ้นงาน

การตรวจจับการป้อนแผ่นวัสดุซ้อนกัน

การตรวจจับการป้อนแผ่นวัสดุซ้อนกัน

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site