1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT
  5. ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน
  6. รุ่นต่างๆ ของ GT ซีรี่ส์

ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรี่ส์

หัวเซนเซอร์ GT ซีรี่ส์: แอมพลิฟายเออร์และอื่นๆ

หัวเซนเซอร์

ชนิด รุ่น รูปทรง ระยะการวัด
มาตรฐาน
GT-H10
หัวเซนเซอร์ 0.39" 10 มม.
มาตรฐาน
GT-H22
หัวเซนเซอร์ 0.87" 22 มม.
รุ่นอัดอากาศ
GT-A10
หัวเซนเซอร์ 0.39" 10 มม.
รุ่นอัดอากาศ
GT-A22
หัวเซนเซอร์ 0.87" 22 มม.
แรงกดต่ำ
GT-H10L
หัวเซนเซอร์ 0.39" 10 มม.
แรงกดต่ำ
GT-H22L
หัวเซนเซอร์ 0.87" 22 มม.

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

ยูนิตการสื่อสาร

เครื่องหมาย ◎ บ่งชี้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการลดทอนสายและการสร้างโปรแกรมการสื่อสาร

ยูนิตการสื่อสาร

ยูนิตการสื่อสาร: แอมพลิฟายเออร์ของเซนเซอร์ที่รองรับ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2011)

ซีรีส์ GT2 / ซีรีส์ GT-70A / ซีรีส์ IG*1 / ซีรีส์ IB*2 / ซีรีส์ IL*3

*1 ยูนิต DL-RS1A ที่ซื้อในวันที่หรือก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2009 จะไม่สามารถใช้ได้
*2 ยูนิต DL-DN1ที่ซื้อในวันที่หรือก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2010 จะไม่สามารถใช้ได้
*3 ไม่รองรับ DL-EP1/DL-DN1
โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขความเข้ากันได้เป็นรายอุปกรณ์

ตัวสัมผัส

รุ่น รูปทรง ชนิด
OP-77678
มาตรฐาน มาตรฐาน (มาพร้อมกับหัวทุกรุ่น)
OP-77679
หน้าเรียบ หน้าเรียบ (อุปกรณ์เสริม)
OP-77680
ลูกกลิ้ง ลูกกลิ้ง (อุปกรณ์เสริม)
OP-77681
เข็ม เข็ม (อุปกรณ์เสริม)
OP-80228
ฟลูออไรน์พลาสติก ฟลูออไรน์พลาสติก (อุปกรณ์เสริม)
OP-77682
แข็งเป็นพิเศษ แข็งเป็นพิเศษ (อุปกรณ์เสริม)
OP-81970
เซรามิค เซรามิค (อุปกรณ์เสริม)
OP-77683
เอียง เอียง (อุปกรณ์เสริม)
OP-77684
ตัวจัดระยะ ตัวจัดระยะ (อุปกรณ์เสริม)

อุปกรณ์เสริม

รุ่น รูปทรง ชนิด
OP-76874
ขายึดหัวเซนเซอร์ A ขายึดหัวเซนเซอร์ A (อุปกรณ์เสริม)
OP-76875
ขายึดหัวเซนเซอร์ B ขายึดหัวเซนเซอร์ B (อุปกรณ์เสริม)
OP-76876
ขายึดแผงควบคุม ขายึดแผงควบคุม
(มาพร้อมกับแอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดติดตั้งบนแผงควบคุมได้)
OP-76877
ขายึดสำหรับยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN ขายึดสำหรับยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (อุปกรณ์เสริม)
OP-26751
ยูนิตปิดท้าย ยูนิตปิดท้าย---2 ตัวต่อกล่อง (อุปกรณ์เสริม)
OP-82133
ตัวควบคุมความเร็ว ตัวควบคุมความเร็ว
สำหรับการปรับความเร็วของแกน (อุปกรณ์เสริม)
OP-78041
ยางกันฝุ่น ยางกันฝุ่น
สวมเข้าที่หัวเซนเซอร์ (สำหรับรุ่น GT-H10/A10)
OP-78042
ยางกันฝุ่น สวมเข้าที่หัวเซนเซอร์ (สำหรับรุ่น GT-H22/A22)

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์วัดค่า