1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT
  5. ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน
  6. คุณลักษณะ

ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรี่ส์

  • ติดตั้งและตั้งค่าได้ง่าย

ติดตั้งและตั้งค่าได้ง่าย

การติดตั้งและใช้งานง่าย

ไม่ว่าเซนเซอร์จะดีเพียงใด หากการติดตั้งหรือการทำงานมีความยุ่งยากซับซ้อนก็จะทำให้การใช้งานในภาคสนามมีความยากลำบาก GT ซีรี่ส์สามารถลดแรงงานได้เป็นอย่างมากจากการติดตั้งและการทำงานที่แสนสะดวกง่ายดายของเครื่อง

ติดตั้งได้ง่ายผ่านรู ø10 มม.

มีประกับล็อกที่ออกแบบเฉพาะสำหรับ GT ซีรี่ส์ ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมตัวหนีบ เซนเซอร์สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.

OP-76874

ขายึดหัวเซนเซอร์ A

OP-76874
ขายึดหัวเซนเซอร์ A (อุปกรณ์เสริม)

OP-76875

ขายึดหัวเซนเซอร์ B

OP-76875
ขายึดหัวเซนเซอร์ B (อุปกรณ์เสริม)
ติดตั้งด้านข้างได้

ฟังก์ชันการปรับแต่งค่าแบบอัตโนมัติ

เพียงกดปุ่ม SET เพื่อปรับแต่งค่าของเครื่อง

การปรับแต่งค่าความคลาดเคลื่อน

การปรับแต่งค่าความคลาดเคลื่อน

การปรับแต่งค่าความคลาดเคลื่อนทำได้อย่างง่ายๆ ด้วยการกดปุ่ม SET ที่ชิ้นงานหลัก แล้วตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ยอมรับได้ (y มม.)

การปรับแต่งแบบหาค่าเฉลี่ย 2 จุด (Two-Point)

การปรับแต่งแบบหาค่าเฉลี่ย 2 จุด (Two-Point)

การกดปุ่ม SET หนึ่งครั้งในแต่ละชิ้นงานที่ OK (ถูกต้อง) และ NG (ไม่ถูกต้อง) จะเป็นการตั้งค่าการตรวจจับ

ไม่ต้องใช้อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

ไม่ต้องใช้อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

ฟังก์ชันตั้งเวลา

เมื่อถึงระยะเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ฟังก์ชันตั้งเวลาจะเริ่มทำการเปรียบเทียบ

ฟังก์ชันคงค่าเมื่อหยุดนิ่ง

หลังจากครบระยะเวลาที่ตั้งไว้ ฟังก์ชันคงค่าเมื่อหยุดนิ่งจะเริ่มตรวจจับโดยอัตโนมัติเมื่อหัวเซนเซอร์หยุดสั่นจนนิ่ง แล้วส่งเอาต์พุตการเปรียบเทียบค่าออกมา เมื่อเปรียบเทียบกับเซนเซอร์ทั่วไป ฟังก์ชันนี้สามารถลดเวลาการตรวจจับลงได้อย่างมาก (* หากต้องการ สามารถตั้งค่าเวลาหน่วงที่เป็นค่าตายตัวได้อีกด้วย)

กด ขวา/ซ้าย เพื่อเลือก, กด ขึ้น/ลง เพื่อตั้งค่า

แอมพลิฟายเออร์ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกง่ายดายด้วยปุ่ม ขวา/ซ้าย เพื่อเลือกเมนู และปุ่ม ขึ้น/ลง เพื่อปรับตั้งค่า

แอมพลิฟายเออร์ที่ใช้งานง่าย

การปรับค่าด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว

การกดปุ่ม ขึ้น/ลง พร้อมกันจะเป็นการปรับค่าเป็นศูนย์
เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกในการปรับค่าเริ่มแรกและการเปลี่ยนชิ้นงานได้เป็นอย่างดี (มีฟังก์ชันเลือกช่องอีกด้วย)

การปรับค่าด้วยการกดปุ่มครั้งเดียว

เนื่องจากวิธีทรานสฟอร์มเมอร์ร่วมสามารถตรวจสอบตำแหน่งสัมบูรณ์ได้ เครื่องจึงสามารถรักษาตำแหน่งค่าศูนย์ได้แม้ว่าจะปิดเครื่องแล้วก็ตาม
เมื่อตั้งตำแหน่งค่าศูนย์แล้ว จะไม่ต้องตั้งค่านี้อีก

  • ติดตั้งและตั้งค่าได้ง่าย

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์วัดค่า