1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์วัดค่า
  4. เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT
  5. ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน
  6. การประยุกต์ใช้งาน

ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรี่ส์

โหมดการตรวจจับที่หลากหลาย

โหมดการตรวจจับที่หลากหลายรองรับการประยุกต์ใช้งานทุกรูปแบบ

หัวเซนเซอร์ที่หลากหลาย

การตรวจวัดความแตกต่างของความสูงหมุดโลหะ

การตรวจวัดความแตกต่างของความสูงหมุดโลหะ

ผลลัพธ์ HI, GO หรือ LO ตามความสูงของหมุดโลหะ

ความลึกในการสอดชิ้นงาน

ความลึกในการสอดชิ้นงาน

ฟังก์ชันตั้งเวลาช่วยให้คุณสามารถตรวจจับความลึกในการสอดชิ้นงานโดยไม่ต้องใช้อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

การตรวจสอบการสวมชิ้นงาน

การตรวจสอบการสวมชิ้นงาน

ตรวจสอบว่าชิ้นงานสวมเข้าที่อย่างถูกต้อง

การตรวจจับความเอียงของเพลา

การตรวจจับความเอียงของเพลา

เพื่อความถูกต้องในการวางชิ้นงาน

การตรวจจับความโก่งงอของแผงวงจร

การตรวจจับความโก่งงอของแผงวงจร

ตรวจสอบว่าการโก่งงอของชิ้นงานอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่

ความเรียบของชิ้นงาน

ความเรียบของชิ้นงาน

ตรวจสอบว่าความเรียบของชิ้นงานอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้หรือไม่

การตรวจจับความสูงของหมุด

การตรวจจับความสูงของหมุด

ตรวจสอบว่าความสูงของหมุด อยู่ภายในช่วงที่กำหนดของจุดอ้างอิงหรือไม่

การตรวจจับการบิด

การตรวจจับการบิด

พิจารณาว่าการบิดของชิ้นงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา

การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา

การตรวจสอบหมายเลขปะเก็น

การตรวจสอบหมายเลขปะเก็น

ตรวจสอบว่าค่าความแตกต่างจากหัวเซนเซอร์อ้างอิงอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์วัดค่า