เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

IM-6000 ซีรี่ส์

เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ IM ซีรี่ส์สามารถเปลี่ยนกระบวนการตรวจวัดของคุณได้อย่างมาก ด้วยทั้งความเร็วในการวัดที่สูงมากและความแม่นยำในการวัดสูง

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

IM-6000 ซีรี่ส์ - เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

ห้องสมุดระบบการวัด

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ซีรี่ส์เพิ่มเติมใน ระบบการวัดด้วยภาพ/โปรไฟล์ โปรเจคเตอร์

ระบบการวัด