เครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือ

XM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: สไตลัส ø2.5 มม. - OP-88422

สไตลัส ø2 มม. OP-88083

OP-88083 - สไตลัส ø2 มม.

รุ่นอื่นๆ