เครื่องมือวัดพิกัดชนิดโพรบมือถือ

XM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: สไตลัส ø5 มม. - OP-88421

สไตลัสมาตรฐาน OP-87944

OP-87944 - สไตลัสมาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87944

ชนิด

สไตลัสมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

XM-1000, XM-T1000, XM-1200, XM-T1200

จำนวนรวม

1

รุ่นอื่นๆ