เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพื้นที่กว้าง

WM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพื้นที่กว้าง WM ซีรีส์

20 ผลิตภัณฑ์

WM-3000 - เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพืน้ ที่กว้าง

WM-3000

เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพืน้ ที่กว้าง

WM-H1T - ซอฟต์แวร์ถ่ายโอนข้อมูล

WM-H1T

ซอฟต์แวร์ถ่ายโอนข้อมูล

OP-88369 - อะแดปเตอร์ AC เฉพาะของยูนิตกล้อง

OP-88369

อะแดปเตอร์ AC เฉพาะของยูนิตกล้อง

OP-88420 - สายเคเบิล USB ของยูนิตกล้อง

OP-88420

สายเคเบิล USB ของยูนิตกล้อง

OP-88421 - สไตลัสมาตรฐาน ขนาด ø5 มม.

OP-88421

สไตลัสมาตรฐาน ขนาด ø5 มม.

OP-88422 - สไตลัสเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเพียง ø2.5 มม.

OP-88422

สไตลัสเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเพียง ø2.5 มม.

WM-BC1 - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

WM-BC1

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่

WM-EX1 - เสาต่อขยายของยูนิตกล้อง

WM-EX1

เสาต่อขยายของยูนิตกล้อง

WM-H1C - โมดูลการนำเข้าข้อมูล 3D CAD

WM-H1C

โมดูลการนำเข้าข้อมูล 3D CAD

WM-M30E - ชุดอุปกรณ์เสริม (รวมอยู่ในชุดมาตรฐาน)

WM-M30E

ชุดอุปกรณ์เสริม (รวมอยู่ในชุดมาตรฐาน)

WM-M30T - ชุดอุปกรณ์เสริม (รวมอยู่ในชุดมาตรฐาน)

WM-M30T

ชุดอุปกรณ์เสริม (รวมอยู่ในชุดมาตรฐาน)