รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

แถบเลื่อนแบบปรับด้วยมือสำหรับการต่อภาพ OP-87717

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-87717

ชนิด

แถบเลื่อนแบบปรับด้วยมือสำหรับการต่อภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

VR-3050, VR-3100

หมายเหตุ

แถบเลื่อนแบบปรับด้วยมือ ช่วยให้สามารถวัดในมุมมองที่กว้างขึ้นสูงสุด 270 มม. เมื่อใช้ร่วมกับโมดูลการต่อภาพ (อุปกรณ์เสริม)

รุ่นอื่นๆ