เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D

VR ซีรี่ส์

รายชื่อรุ่น

แสดงผลิตภัณฑ์ 1 - 26 จาก 26 รายการด้านล่าง

 • ย้อนกลับ
 • / 1
มุมมอง
 • Thumbnail
 • Thumbnail+Description
 • List
รุ่นที่ยกเลิกการผลิต:
 • VR-3200 - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว

 • VR-3000K - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์

 • VR-5000 - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์

 • VR-5100 - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว

 • VR-5200 - เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว

 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • EG-520 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • EG-520 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • OP-87708 - ตัวเพิ่มความสูง 100 มม.

 • OP-87709 - แท่นวางเอียง

 • EG-520 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

 • OP-88274 - ตัวจัดระยะความสูง 100 มม.

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • OP-88275 - เกจการสอบเทียบ

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • EG-520 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

 • BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

 • VR-S200 - แท่น X-Y แบบมอเตอร์

 • VR-S300 - แท่นวางแบบมอเตอร์

  • เอกสารข้อมูล (PDF)
  • ข้อมูล CAD
  • คู่มือ
 • ย้อนกลับ
 • / 1

ห้องสมุดระบบการวัด

 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

ระบบการวัด