ประเทศไทย

กล้องอเนกประสงค์ในตัว

ทำการมาร์กเครื่องหมายและการอ่านด้วยการใช้เพียงอุปกรณ์เดียว
KEYENCE ผลิตทั้งเลเซอร์มาร์กเกอร์และเครื่องอ่านโค้ดโดยมุ่งเน้นการนำเสนอระบบสำหรับการติดตามและการตรวจสอบ เลเซอร์มาร์กเกอร์ MD-X ซีรี่ส์มีเครื่องอ่านโค้ดและตัวตรวจสอบ 2D ในตัวเพื่อให้สามารถมาร์กและตรวจสอบโค้ด 2D ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แยกต่างหาก
*จำเป็นต้องมี Add-in เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

ฟังก์ชันการยืนยันการมาร์กหลายรายการ

การตรวจสอบความถูกต้องของการมาร์ก
ภาพจะได้รับการบันทึกด้วยกล้องในตัว ก่อนและหลังการมาร์กเพื่อทำการยืนยัน ตั้งค่าความแตกต่างของความเปรียบต่างระหว่างภาพสองภาพที่ได้รับการเปรียบเทียบ และค่าเกณฑ์เพื่อทำการยืนยันการมาร์กโดยอัตโนมัติได้ ซึ่งช่วยป้องกันการมาร์ก ผิดพลาดได้

ฟังก์ชันช่องมองภาพ
คุณสามารถใช้กล้องในตัวในการยืนยันตำแหน่งและผลลัพธ์การมาร์ก ได้เนื่องจากกล้องอยู่ในแนวโคแอกเชียลเดียวกับกลไกที่บังคับลำแสงเลเซอร์ ในขณะทำงาน ซึ่งจะทำให้ทำการจัดแนวในตอนตั้งค่าและการตรวจสอบ ตำแหน่งในระหว่างการผลิตได้อย่างง่ายดาย เป็นการช่วยกำจัดการมาร์ก พลาดและการเกิดชิ้นงานเสีย

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site