ประเทศไทย

YVO 4 × ไฟเบอร์ = ไฮบริด

ในปีค.ศ. 1994 KEYENCE ได้เปิดตัวเลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ล้ำสมัยที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกในเวลานั้น นับแต่นั้นมา เราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องที่ผสานรวมเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับคุณลักษณะอันโดดเด่นที่ KEYENCE ได้พัฒนาขึ้น สายผลิตภัณฑ์ YAG/ไฟเบอร์และ YVO4 ของเราได้รับการพัฒนาอย่างเป็นอิสระต่อกันเพื่อใช้ประโยชน์ของวิธีการสร้างความถี่ที่เป็นเอกลักษณ์ ขณะนี้ ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ MD-X ซีรี่ส์ได้รวมข้อดีของวิธีการสร้างความถี่ของทั้งแบบไฟเบอร์และ YVO4 เข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวที่ล้ำสมัย

เลเซอร์ออสซิลเลเตอร์ S-MOPA* ที่เราได้พัฒนาขึ้นใหม่

วิธีเลเซอร์ออสซิลเลชันที่โดดเด่นนี้รวมเอาคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเลเซอร์มาร์กเกอร์แบบ YVO4 และแบบไฟเบอร์ไว้ด้วยกัน หลายปีของการค้นคว้าพัฒนาออสซิลเลเตอร์แบบโซลิดสเตทและแบบไฟเบอร์ของ KEYENCE ได้นำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นออสซิลเลเตอร์แบบไฮบริดที่เป็นตัวจ่ายพลังงานให้กับ เลเซอร์มาร์กเกอร์ MD-X ซีรี่ส์ใหม่ของเรา

*แอมพลิฟายเออร์กำลังแรงของออสซิลเลเตอร์หลักแบบ Solid-State:
เลเซอร์ออสซิลเลเตอร์ YVO4 คุณภาพสูงถูกใช้เป็นออสซิลเลเตอร์หลักแล้วป้อนไปยังแอมพลิฟายเออร์ที่ใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์เพื่อรวมเอาข้อดีของเทคโนโลยีทั้งสอง ด้วยการใช้ตัวยิงลำแสงเลเซอร์เพียงตัวเดียว จึงสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีอายุการใช้งานเทียบเท่ากับเทคโนโลยีที่ใช้กันอยู่

เอาต์พุตสูงกำลังเฉลี่ย 25 วัตต์

MD-X1500 ซีรี่ส์มีกำลังเฉลี่ย 25 วัตต์ซึ่งเป็นประมาณสองเท่าของกำลังเฉลี่ยของเลเซอร์ YVO4 ทั่วไป ซึ่งทำให้สามารถทำการมาร์กและการดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้น เป็นผลให้รอบเวลาลดลงและเพิ่มอัตราความเร็วในการผลิตสามารถใช้วิธีสร้างความถี่ได้ทั้งแบบคลื่นต่อเนื่อง
(CW) หรือแบบพัลส์ จึงทำให้ MD-X ซีรี่ส์มีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้การมาร์กกับงานต่างๆได้อย่างหลากหลาย ความยืดหยุ่นนี้เป็นเรื่องสำคัญของกามาร์กในงานต่างๆตั้งแต่พลาสติก โลหะ แผ่นฟิล์มบาง หรือแผ่นฟอยล์

กำลังสูงสุดที่สูง (200 KW) และความกว้างพัลส์ที่สั้น

MD-X 1500 ซีรี่ส์ให้กำลังสูงสุดขนาด 200 kW ซึ่งมีกำลังประมาณสองเท่าของกำลังสูงสุดของเลเซอร์ YVO4 รุ่นทั่วไป MD-X 1500 ซีรี่ส์รวมกำลังสูงสุดที่สูงกับความกว้างพัลส์ที่สั้น (4 ns) เพื่อลดความเสียหาย
ที่เกิดจากการถ่ายเทความร้อนไปยังชิ้นงานให้น้อยที่สุด ส่วนนี้ทำให้ MD-X 1500 ซีรี่ส์ เป็นเลเซอร์มาร์กเกอร์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ ที่ต้องการกำจัผลกระทบจากการถ่ายเทความร้อน เช่น การมาร์กบนเรซินหรือพลาสติก

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site