ประเทศไทย

การควบคุมตัวสแกนเพื่อให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานของคุณ

การควบคุม BLACK-COLOR

[ทั่วไป] การซ้อนทับในแถวเดียว
ขณะที่ลำแสงเลเซอร์เคลื่อนที่กลับไปกลับมา พลังงานจะสูญเสียไป

พลังงานจะกระจาย

ถ้าสภาวะไม่คงที่จะเกิดรูปแบบที่ไม่เรียบขึ้น

[ฟังก์ชันใหม่] WOBBLE CONTROL
เลเซอร์จะเคลื่อนที่ในรูปแบบวงกลมเพื่อสร้างตัวอักษรที่มีความหนาเพื่อรักษาความเข้มของพลังงาน

ความร้อนจะถูกเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นไปได้ที่จะสามารถมาร์กอย่างสม่ำเสมอโดยปราศจากความผิดปกติใดๆ

การตัด

[ทั่วไป] การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตามความกว้างในการตัด

ความกว้างในการตัด

เป็นเรื่องยากในการรักษาความเข้มของพลังงานขณะที่เลเซอร์เคลื่อนที่กลับไปกลับมาทั่วทั้งพื้นที่

[ฟังก์ชันใหม่] การควบคุมรอยตัด

ความกว้างในการตัด

ดำเนินการโดยเคลื่อนลำแสงเลเซอร์กลับไปกลับมาเป็นระยะทางที่สั้นลง ทำให้เป็นไปได้ที่จะโฟกัสพลังงาน ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการที่ใช้เวลาน้อยลง

การมาร์กร่องที่ลึก

[ทั่วไป] ระยะโฟกัสคงที่

ขณะที่ชิ้นงานถูกมาร์ก พื้นผิวที่ถูกดำเนินการจะค่อยๆ เคลื่อนที่ห่างออกไปจากจุดโฟกัส ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะปรับใช้ระดับพลังงานที่มีความเหมาะสม

[ฟังก์ชันใหม่] การมาร์กร่องที่ลึก

ระยะโฟกัสจะเปลี่ยนไปหลังจากแต่ละครั้งที่ทำการมาร์ก ทำให้เป็นไปได้ที่จะดำเนินการด้วยความเข้มของพลังงานสูงสุดตลอดเวลา

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site