ประเทศไทย

เทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์แรงสูง

MD-F3100/5100

นอกจากรุ่น 30 W แล้ว เรายังมีรุ่น 50 W ที่ให้เอาต์พุตที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน
เทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์แรงสูงนำไปสู่การมาร์กที่ทำได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ

การเปรียบเทียบรอยมาร์กที่ลึก

เลเซอร์กำลังแรงสูงสามารถเจาะวัตถุดิบได้ลึกกว่าและสามารถมาร์กได้ภายในเวลาน้อยกว่า

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site