เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์MK-U ซีรี่ส์

OP-87828

สำหรับ MK ซีรี่ส์ ชุดติดตั้ง CV-X

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

OP-87828

ภาพรวม

ชุดติดตัง้ CV-X ใช้สำหรับติดตัง้ กล้อง CV-X100 ที่ชุดหัวพิมพ์ โครงยึดไฟเป็นอุปกรณ์เลือกติดตัง้ ซงึ่ จำหน่ายแยกต่างหาก
ใช้ชุดอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อติดตัง้ กล้องและอุปกรณ์ไฟ LED ไกด์ (ทัง้ หมดนี้จำหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับชุดหัวพิมพ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

กล้องที่สามารถติดตั้งเข้ากับชุดอุปกรณ์ได้: CV-H500C/H500M、CV-H200C/H200M/200C/200M、CV-H100C/H100M、CV-H035C/H035M/035C/035M

  • ศูนย์รวมการมาร์กด้วยเลเซอร์
  • Learn the basics of continuous inkjet printers CIJ Central
  • traceability solutions

ห้องสมุดมาร์กกิ้ง

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เลเซอร์มาร์กเกอร์ / เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต