เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์

MK-U ซีรีส์

ตัวทำละลายสำหรับหมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-22 (แบบขวด) จำนวน 2 ขวด MK-S22C (MK-22)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

MK-S22C*1

ชนิด

นำ้ ยาทำความสะอาด ไม่มี MEK แบบเหนียว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

MK-U6000SF

จำนวนรวม

2

หมายเหตุ

ปริมาณ: 1000 cc, ประเภท: SF, วันหมดอายุ: 12 เดือนหลังการติดตัง้

*1 น้ำยาทำความสะอาด (ประเภทขวด)

รุ่นอื่นๆ