เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์

MK-U ซีรีส์

ตัวทำละลายสำหรับหมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-22 จำนวน 2 ตลับ MK-S22 (MK-22)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

MK-S22

ชนิด

ตัวทำละลาย ไม่มี MEK แบบเหนียว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

MK-U6000SF

จำนวนรวม

2

หมายเหตุ

ปริมาณ: 800 cc, ประเภท: SF, วันหมดอายุ: 12 เดือนหลังการติดตัง้

รุ่นอื่นๆ