ตัวทำละลายสำหรับหมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-22 จำนวน 4 ตลับ MK-S24 (MK-22)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

MK-S24

ชนิด

ตัวทำละลาย ไม่มี MEK แบบเหนียว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

MK-U6000SF

จำนวนรวม

4

หมายเหตุ

ปริมาณ: 800 cc, ประเภท: SF, วันหมดอายุ: 12 เดือนหลังการติดตัง้

รุ่นอื่นๆ