หมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-15 จำนวน 2 ตลับ MK-K52 (MK-15)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

MK-K52

ชนิด

หมึกดำไม่มี MEK แบบเหนียว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

MK-U6000SF

จำนวนรวม

2

หมายเหตุ

ปริมาณ: 800 cc, ประเภท: SF, วันหมดอายุ: 12 เดือนหลังการติดตัง้

รุ่นอื่นๆ