เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต

เครื่องอิงค์เจ็ทชนิดพิมพ์ต่อเนื่อง (CIJ) จะปล่อยหมึกลงบนชิ้นงานเป้าหมายเพื่อพิมพ์วันที่ หมายเลขล็อต และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็นวิธีการพิมพ์ที่ไม่สัมผัสกับชิ้นงาน ทำให้ไม่เกิดความพร่ามัว หมึกฟุ้ง ตำหนิ และความเสียหายต่อชิ้นงาน

ซีรี่ส์ที่ยกเลิกการผลิต:
  • ศูนย์รวมการมาร์กด้วยเลเซอร์
  • Learn the basics of continuous inkjet printers CIJ Central
  • traceability solutions

ห้องสมุดมาร์กกิ้ง

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe