1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)
  4. PLC (ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล / ชนิดคอนเนคเตอร์)
  5. PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว
  6. รุ่น
  7. KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางยูนิต เช่น KL)

PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัวVisual KV ซีรีส์

KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางยูนิต เช่น KL)

KV-H1WE2

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

หากต้องการติดต่อเรา::
  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)