PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว

Visual KV ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

รุ่น PLC (Programmable Logic Controller) ชนิดมีจอแสดงผลในตัว Visual KV ซีรีส์

23 ผลิตภัณฑ์

KV-10AR - ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 6 อินพุต และ 4 รีเลย์เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-10AR

ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 6 อินพุต และ 4 รีเลย์เอาต์พุต

KV-10AT - ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 6 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-10AT

ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 6 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-10DR - ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 6 อินพุต และ 4 รีเลย์เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-10DR

ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 6 อินพุต และ 4 รีเลย์เอาต์พุต

KV-10DT - ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 6 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-10DT

ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 6 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-16AR - ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 รีเลย์เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-16AR

ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 รีเลย์เอาต์พุต

KV-16AT - ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-16AT

ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-16ATP - ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-16ATP

ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต

KV-16DR - ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 รีเลย์เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-16DR

ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 รีเลย์เอาต์พุต

KV-16DT - ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-16DT

ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-16DTP - ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-16DTP

ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต

KV-24AR - แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุตและ 8 รีเลย์เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-24AR

แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุตและ 8 รีเลย์เอาต์พุต

KV-24AT - แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-24AT

แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-24ATP - แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุต, 8 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-24ATP

แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุต, 8 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต

KV-24DR - แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 รีเลย์เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-24DR

แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 รีเลย์เอาต์พุต

KV-24DT - แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-24DT

แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-24DTP - แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-24DTP

แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต

KV-40AR - แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 รีเลย์เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-40AR

แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 รีเลย์เอาต์พุต

KV-40AT - แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-40AT

แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-40ATP - แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-40ATP

แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต

KV-40DR - แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 รีเลย์เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-40DR

แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 รีเลย์เอาต์พุต

KV-40DT - แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-40DT

แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-40DTP - แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต ยกเลิกการผลิต

KV-40DTP

แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต

KV-E16T - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต

KV-E16T

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต

KV-E16TP - ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต

KV-E16TP

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต

KV-E4T - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 4 เอาต์พุต

KV-E4T

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 4 เอาต์พุต

KV-E4XR - 4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต

KV-E4XR

4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต

KV-E4XT - 4 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-E4XT

4 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต

KV-E4XTP - ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต

KV-E4XTP

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต

KV-E8T - ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 เอาต์พุต

KV-E8T

ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 เอาต์พุต

KV-E8TP - ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต

KV-E8TP

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต

KL-N10V - อะแดปเตอร์ KL-link สำหรับแพคเกจ KV ยกเลิกการผลิต

KL-N10V

อะแดปเตอร์ KL-link สำหรับแพคเกจ KV

KV-H1W - KV STUDIO (Ver. 3) (มาพร้อมกับ KV BUILDER) ยกเลิกการผลิต

KV-H1W

KV STUDIO (Ver. 3) (มาพร้อมกับ KV BUILDER)

KV-H1WE - KV STUDIO รุ่นภาษาอังกฤษ (Ver. 2) (มาพร้อมกับ KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ) ยกเลิกการผลิต

KV-H1WE

KV STUDIO รุ่นภาษาอังกฤษ (Ver. 2) (มาพร้อมกับ KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ)

KV-H1WE2 - KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางยูนิต เช่น KL) ยกเลิกการผลิต

KV-H1WE2

KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับบางยูนิต เช่น KL)

KV-H2WE - KV STUDIO รุ่นภาษาอังกฤษ (Ver. 4) (มาพร้อมกับ KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ) ยกเลิกการผลิต

KV-H2WE

KV STUDIO รุ่นภาษาอังกฤษ (Ver. 4) (มาพร้อมกับ KV BUILDER รุ่นภาษาอังกฤษ)

KV-H5W - KV STUDIO รุ่นภาษาญี่ปุ่น Ver.7 0 ยกเลิกการผลิต

KV-H5W

KV STUDIO รุ่นภาษาญี่ปุ่น Ver.7 0

KV-H5WC - KV STUDIO Ver. 7: รุ่นภาษาจีน (Simplified) ยกเลิกการผลิต

KV-H5WC

KV STUDIO Ver. 7: รุ่นภาษาจีน (Simplified)

KV-H5WE - KV STUDIO Ver. 7: รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H5WE

KV STUDIO Ver. 7: รุ่นภาษาอังกฤษ

KV-H6WE2 - ซอฟต์แวร์สนับสนุนแลดเดอร์รุ่นภาษาอังกฤษ (ใช้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา) ยกเลิกการผลิต

KV-H6WE2

ซอฟต์แวร์สนับสนุนแลดเดอร์รุ่นภาษาอังกฤษ (ใช้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา)

OP-21854 - สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ KZ ยกเลิกการผลิต

OP-21854

สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ KZ

OP-35361 - สายเคเบิลต่อขยายสำหรับสำหรับยูนิตขยายและอะแดปเตอร์ทุกรุ่น (300 มม.)

OP-35361

สายเคเบิลต่อขยายสำหรับสำหรับยูนิตขยายและอะแดปเตอร์ทุกรุ่น (300 มม.)

OP-42143 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ CPU โดยตรง 5 ม. (สำหรับ KV-D30)

OP-42143

สายเคเบิลเชื่อมต่อ CPU โดยตรง 5 ม. (สำหรับ KV-D30)

OP-86916 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV/KZ ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (1 ม.)

OP-86916

สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV/KZ ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (1 ม.)

OP-86917 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV/KZ ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

OP-86917

สายเคเบิลเชื่อมต่อ KV/KZ ซีรีส์ Pro Com Port โดยตรง (5 ม.)

OP-96607 - สายเคเบิลเชื่อมต่อ (กลับด้าน 1 ม.)

OP-96607

สายเคเบิลเชื่อมต่อ (กลับด้าน 1 ม.)

KV-D20 - แผงควบคุมการทำงาน สำหรับ KV ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

KV-D20

แผงควบคุมการทำงาน สำหรับ KV ซีรีส์

KV-D30 - แผงควบคุมการทำงาน, จอแสดงผล 3 สี, 24 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรีส์

KV-D30

แผงควบคุมการทำงาน, จอแสดงผล 3 สี, 24 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรีส์

OP-33010 - ชุดรีเลย์สำรอง (5 รายการ) สำหรับ QL-E4R/KL-8BLR

OP-33010

ชุดรีเลย์สำรอง (5 รายการ) สำหรับ QL-E4R/KL-8BLR

OP-35343 - ตัวจัดระยะสำหรับยูนิตต่อขยาย 8 จุด ยกเลิกการผลิต

OP-35343

ตัวจัดระยะสำหรับยูนิตต่อขยาย 8 จุด

OP-35344 - ตัวจัดระยะสำหรับยูนิตต่อขยาย 16 จุด ยกเลิกการผลิต

OP-35344

ตัวจัดระยะสำหรับยูนิตต่อขยาย 16 จุด

OP-35346 - ตัวยึดสกรูสำหรับยูนิตหลัก 16 จุด ยกเลิกการผลิต

OP-35346

ตัวยึดสกรูสำหรับยูนิตหลัก 16 จุด

OP-35348 - ตัวยึดสกรูสำหรับยูนิตหลัก 40 จุด ยกเลิกการผลิต

OP-35348

ตัวยึดสกรูสำหรับยูนิตหลัก 40 จุด

OP-35349 - ตัวยึดสกรูสำหรับยูนิตต่อขยาย 4 ถึง 16 จุด/อะแดปเตอร์ KL

OP-35349

ตัวยึดสกรูสำหรับยูนิตต่อขยาย 4 ถึง 16 จุด/อะแดปเตอร์ KL

OP-42144 - แป้นหมุนปรับค่า (สำหรับ KV-D30) ยกเลิกการผลิต

OP-42144

แป้นหมุนปรับค่า (สำหรับ KV-D30)

OP-4427 - EP-ROM สำหรับ KX-W1 ยกเลิกการผลิต

OP-4427

EP-ROM สำหรับ KX-W1

OP-4444 - แผงวงจรรีเลย์สำรอง KX ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

OP-4444

แผงวงจรรีเลย์สำรอง KX ซีรีส์

OP-7614 - โมดูล EEP-ROM สำหรับ KX ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

OP-7614

โมดูล EEP-ROM สำหรับ KX ซีรีส์