ประเทศไทย

KV COM+

การเชื่อมโยงซอฟต์แวร์ระหว่างพีซีกับ PLC
KV COM + สำหรับ Excel / KV COM + Library

โปรแกรมประยุกต์ "KV COM+l" สองโปรแกรม

ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อพีซีของคุณกับ
PLC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
มีสองโปรแกรมให้ใช้งาน: "KV COM+ สำหรับ Excel" ซึ่งเป็น
Add-in สำหรับ Excel สำหรับการอ่าน/การเขียนค่าอุปกรณ์
PLC และ "KV COM + Library" ซึ่งสามารถสร้างขึ้นใน
โปรแกรมประยุกต์ของคุณ

สามฟังก์ชันพื้นฐาน*
* ฟังก์ชันของ KV COM+ สำหรับ Excel

การบันทึกข้อมูล

การบันทึกข้อมูล


หน้าจอ PLC

หน้าจอ PLC


Data folder

Data folder

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site