ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม

KV-P ซีรี่ส์

คุณลักษณะ

PLC ชนิดมีจอแสดงผลในตัว ช่วยให้สามารถใช้งานจอแสดงผลได้โดยที่ยังคงประสิทธิภาพของฟังก์ชันต่างๆ ของ PLC

  • จอแสดงผลสามสีที่แสดงสีกลับกันได้และแผงควบคุมข้อความ (Message Panel)
  • รุ่นที่เร็วที่สุดในผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกันโดยใช้เวลาสแกนต่ำสุด 140 µs
  • ครบถ้วนทุกฟังก์ชันพิเศษสำหรับเพิ่มความสะดวก
  • มีซอฟต์แวร์ “ฟังก์ชันแก้ไขโปรแกรมแผงควบคุม (Panel Editor)” ที่อ่านค่าได้ง่าย
  • นำประสิทธิภาพของ PLC มาผนวกเข้ากับฟังก์ชันจอแสดงผลใน KV-P ซีรี่ส์ที่พัฒนาขึ้นใหม่พร้อมกับกรอบควบคุมการทำงานในตัวเพื่อให้เป็นเครื่องสำหรับอนาคต

  • การใช้เป็นแคมสวิตช์แบบธรรมดา PLC ชนิดมีจอแสดงผลในตัวทำให้ Rotary Encoder ที่มีราคาไม่แพงสามารถทำงานเหมือนแคมสวิตช์ได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

 • KV Nano ซีรี่ส์ - PLC อเนกประสงค์ที่มีความเร็วและประสิทธิภาพสูง

  ฟังก์ชันต่างๆ ทำได้โดย CPU ความเร็วสูง KV Nano จะเปลี่ยนมาตรฐานของ PLC ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

 • บริการลูกค้า PLC/HMI
 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)