1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล / ชนิดคอนเนคเตอร์)
  5. ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม
  6. คุณลักษณะ

ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม

KV-P ซีรี่ส์

PLC ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม

ประสิทธิภาพของ PLC และฟังก์ชันของจอแสดงผลที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

รุ่นที่ใช้งานและอ่านค่าได้ง่ายเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่

รุ่นที่ใช้งานและอ่านค่าได้ง่ายเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่

KV-P ซีรี่ส์แตกต่างจากกล่องควบคุมการทำงานทั่วไปตรงที่ไม่ต้องมีการติดตั้งหรือแก้ไขสวิตช์หรือหลอดไฟ นอกจากนั้น KV-P ซีรี่ส์ไม่จำเป็นต้องเดินสาย จึงช่วยลดจำนวนขั้นตอนในการติดตั้งได้อย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น KV-P ซีรี่ส์ยังสามารถรองรับความต้องการได้หลากหลาย เช่น แสดงการแจ้งเตือน, สภาวะของอุปกรณ์ และคำแนะนำในการทำงาน จึงช่วยให้ใช้งานได้ง่ายและมีความสามารถโดดเด่นเกินกว่าที่คุณจะคาดคิด

จอแสดงผลคู่

จอแสดงผลคู่

PLC ชนิดมีจอแสดงผลในตัวนี้มีแผงควบคุมคู่โดยมีโครงสร้างสำหรับการแสดงผลคู่ แต่ละส่วนสามารถแสดงข้อมูลแยกจากกันได้ ส่วนหนึ่งสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิตและเวลาการประมวลผล อีกส่วนหนึ่งสำหรับการแจ้งเตือนและข้อความคำแนะนำในการทำงาน

การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

จอแสดงผลสามสี

แผงควบคุมการเข้าใช้ข้อมูล

แผงควบคุมการเข้าใช้ข้อมูล (Data Access) ช่วยให้เข้าใช้งานอุปกรณ์ในตัวของ PLC ได้ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถแทนที่ไทม์เมอร์และเคาน์เตอร์แบบเดิมด้วยเคาน์เตอร์และไทม์เมอร์ของ PLC ได้
* สามารถใช้แผงควบคุมการเข้าใช้ข้อมูลเป็นแผงควบคุมข้อความ (message panel) ได้ด้วย

จอแสดงผลสามสีที่แสดงสีกลับกันได้

สามารถแสดงสีเขียว, แดง และส้มร่วมกับสีตรงข้าม (สีกลับกันของสีดังกล่าว) ได้ ซึ่งช่วยให้สามารถแสดงสภาวะปกติหรือข้อผิดพลาดได้หลากหลายแบบ

แผงควบคุมข้อความ

แผงควบคุมข้อความ (message panel) ทำให้สามารถแสดงข้อความต่างๆ ได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น สามารถแสดงข้อความคำแนะนำในการทำงาน, สภาวะของอุปกรณ์ และข้อความแจ้งเตือนได้อย่างสะดวกและง่ายดาย นอกจากนั้น ยังสามารถเลือกข้อความสำหรับแสดงในแต่ละหน้าจอโดยใช้ปุ่ม F1 ถึง F5
* สามารถใช้แผงควบคุมข้อความเป็นแผงควบคุมการเข้าใช้ข้อมูลได้ด้วย ทั้งนี้ ในจอแสดงผลแต่ละหน้าจอสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 128 หน้า

ฟังก์ชันเลื่อน

ฟังก์ชันเลื่อน

จอแสดงผลคู่มีฟังก์ชันเลื่อน หากจำนวนตัวอักษรในจอแสดงผลหนึ่งยาวเกินไป ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลื่อนดูข้อความได้ จึงช่วยให้สามารถแสดงข้อความคำแนะนำในการทำงานและสภาวะของอุปกรณ์ที่เข้าใจง่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานได้

รุ่นที่เร็วที่สุดในผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกันโดยใช้เวลาสแกนต่ำสุด 140 µs และเวลาประมวลผลคำสั่งต่ำสุด 0.7 s

ทำงานด้วยความเร็วสูง

KV-P ซีรี่ส์เป็นรุ่นที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงจาก KV ซีรี่ส์ที่มีชื่อเสียงด้านประสิทธิภาพความเร็วสูง จึงตอบสนองความต้องการด้านการควบคุมที่ต้องใช้ความเร็วสูงได้เป็นอย่างดี

เวลาสแกน

ครบถ้วนทุกฟังก์ชันพิเศษสำหรับเพิ่มความสะดวก

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลผลิต

KV-P ซีรี่ส์มีชุดฟังก์ชันพิเศษสำหรับเพิ่มความสะดวกอย่างครบถ้วนเพื่อช่วยในการลดค่าใช้จ่าย

ฟังก์ชันพิเศษ

“ฟังก์ชันแก้ไขโปรแกรมแผงควบคุม (Panel Editor)” ที่อ่านค่าได้ง่าย ฟังก์ชันใหม่ของ KV Builder Ver. 4.0

“ฟังก์ชันแก้ไขโปรแกรมแผงควบคุม (Panel Editor)” ที่อ่านค่าได้ง่าย ฟังก์ชันใหม่ของ KV Builder Ver. 4.0

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

ยูนิตการควบคุม (PLC)